شرکت فرگاز با در اختیار داشتن 10 سایت توزیع گاز بزرگترین شرکت خصوصی در زمینه توزیع صنعتی گاز ال پی جی در کشور است.  این سایت های توزیع گاز مطابق با استانداردهای ببین المللی طراحی و ساخته شده اند  و در طول این سال ها بروز شده و با حفظ تمامی شرایط ایمنی به توزیع گسترده گاز مایع در کشور می پردازد.