تاسیسات گاز مایع
شرکت فرگاز در سال 1397 پایانه صادراتی گاز مایع دوغارون با هدف صادرات گاز به کشور افغانستان راه اندازی نمود. طراحی این پایانه صادراتی بر اساس جدیدترین استانداردهای روز دنیا به انجام رسیده است. طراحی این پایانه به کمک متخصصین ایرانی مقیم ایران و همچنین متخصصین ایرانی مقیم خارج از ایران به انجام رسید در حالیکه برخی از این متخصصین کارشناسان بین المللی دارای تاییدیه از سازمان های جهانی مربوط به طراحی چنین جایگاه هایی بودند.
ساخت پایانه صادراتی دوغارون به عنوان نمونه جدید و مدرن از تاسیسات گاز مایع بطور کامل توسط متخصصان داخلی شرکت فرگاز در طول دو سال در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به انجام رسید. این تاسیسات نمونه ای عملی از توانمندی های شرکت فرگاز در ساخت و راه اندازی تاسیسات گاز مایع در کشور است.
شرکت فرگاز دارای 12 تاسیسات بزرگ پخش گاز مایع در سطح کشور است که در طول سال های متمادی خدمات پشتیبانی مربوط به این تاسیسات را به انجام رسانده است ولذا در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی تاسیسات گاز مایع نیز بسیار توانمند است.

تاسیسات انتقال گاز مایع سیار (اسکید)
شرکت فرگاز در سال 1397 پایانه صادراتی گاز مایع دوغارون با هدف صادرات گاز به کشور افغانستان راه اندازی نمود. در طول طراحی این تاسیسات یکی از نیازهای اصلی تاسیسات امکان انتقال گاز یک مخزن به مخزن دیگر بود. این انتقال باید با سرعت مناسب به انجام می رسید و از سوی دیگر باید بطور کامل گاز موجود در مخزن تخلیه می شد. روش قدیمی مورد استفاده در تاسیسات مشابه در کشور ایران و یا افغانستان استفاده از کمپرسور و در صورت نیاز تزریق هوای پر فشار به داخل مخزن بود تا بوسیله آن هوای پرفشار بتوانند گاز مایع را از مخزن تخلیه کنند. این روش بسیار مخاطره آمیز بود و هر لحظه امکان بروز سانحه در مخزن پر فشار با هوا را می داد. بمنظور حل این مشکل متخصصان این شرکت سامانه انتقال گاز مایع سیار (اسکید) را طراحی نمودند که همزمان با استفاده از یک پمپ خلا و یک کمپرسور اقدام به جابجایی گاز بین دو مخزن می نمایند. نمونه این اسکید بصورت عملیاتی در سایت دوغارون در حال بهره برداری است.