خدمات مهندسی

ـ طراحي و اجراي پروژه هاي بالك

ـ طراحي و اجاره پروژه هاي سيلندرهاي 11 كيلويي

بخش خدمات فني و مهندسي شركت فرگاز با بيش از 40 سال سابقه در زمينه گاز مايع خدمات زير را ارائه مي نمايد.

پروژه هاي بالك

مصرف كنندگان عمده گاز مايع از اين خدمات شركت مي توانند بهره مند گردند.

1ـ امكان سنجي: بررسي ميزان مصرف و ارائه بهترين راه حل براي برطف كردند نياز مصرف كننده محترم.

2ـ توجيح اقتصادي: بررسي هزينه هاي طراحي، ساخت، راه اندازي و كليه مسائل مربوط به پروژه مد نظر از جنبه اقتصادي.

3ـ طراحي: ارائه طرح بهينه.

4ـ ساخت: تهيه نقشه هاي مورد نياز و ساخت تجهيزات.

5 ـ بهره برداري: تست و راه اندازي امكانات ساخته شده و به بهره برداري رساندن پروژه.