به وب سایت شرکت بخش گاز مایع (فرگاز)خوش آمدید .

شركت فرگاز از قديمي ترين شركتهاي توزيع كننده گاز مايع بوده كه آغاز فعاليت آن به سال 1338 بر مي گردد عمده فعاليت فرگاز را ميتوان به شرح زير تقسيم نمود.

مسئولين فرگاز دليل موفقيت خود را ارائه خدمات سريع و مطمئن دانسته و به همين دليل است كه توانسته اند همه ساله سهم خود را در بازار گاز مايع افزايش دهند.فرگاز با ايجاد واحد هاي سيلندر پركني مجهز در نقاط مختلف كشور توانسته است موقعيت خود را بعنوان يكي از فعالترين (چهارمين شركت توزيع كننده) تثبيت نمايد و اميدوار است در اين راستا همواره كوشا و پويا باقي بماند.

LPG چیست ؟

شركت فرگاز از قديمي ترين شركتهاي توزيع كننده گاز مايع بوده كه آغاز فعاليت آن به سال 1338 بر مي گردد عمده فعاليت فرگاز را ميتوان به شرح زير تقسيم نمود

مسئولين فرگاز دليل موفقيت خود را ارائه خدمات سريع و مطمئن دانسته و به همين دليل است كه توانسته اند همه ساله سهم خود را در بازار گاز مايع افزايش دهند.

فرگاز با ايجاد واحد هاي سيلندر پركني مجهز در نقاط مختلف كشور توانسته است موقعيت خود را بعنوان يكي از فعالترين (چهارمين شركت توزيع كننده) تثبيت نمايد و اميدوار است در اين راستا همواره كوشا و پويا باقي بماند

نکات ایمنی

شركت فرگاز از قديمي ترين شركتهاي توزيع كننده گاز مايع بوده كه آغاز فعاليت آن به سال 1338 بر مي گردد عمده فعاليت فرگاز را ميتوان به شرح زير تقسيم نمود

مسئولين فرگاز دليل موفقيت خود را ارائه خدمات سريع و مطمئن دانسته و به همين دليل است كه توانسته اند همه ساله سهم خود را در بازار گاز مايع افزايش دهند.

فرگاز با ايجاد واحد هاي سيلندر پركني مجهز در نقاط مختلف كشور توانسته است موقعيت خود را بعنوان يكي از فعالترين (چهارمين شركت توزيع كننده) تثبيت نمايد و اميدوار است در اين راستا همواره كوشا و پويا باقي بمان